.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dla uczniów - plan lekcji
PLAN LEKCJI


 

STAŁY PLAN LEKCJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE  DOKUMENTY.
Na tej stronie zamieszczamy ewentualne zmiany w planie.

Plan lekcje online od 26 października do 8 listopada 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

I SSP TPZ

 

I

II a

II  b

III

IV

V

1.

EW

EW

EW

EW

Matematyka KS

Muzyka

2.

              EW

EW

EW

EW

Muzyka

Matematyka KS

3.

EW

WF MOSiR

WF MOSiR

EW

J. polski MS

J. polski MJ

4.

J. angielski ESz

WF MOSiR

WF MOSiR

EW

WF

 

5.

rew. MK/ koło przyrod.MNZ

J. ang. KGK

koło przyrod.MNZ

J. ang.  ESZ 

 

WF

6.

7.

świetlica M. Nyczaj-Zajt 

rew. JS koło przyrod. MNZ 

Świetlica M. Posselt

koło przyrod. MNZ

 

świetlica M. Nyczaj-Zajt 

koło humanist.ACZ

8.

świetlica M. Nyczaj-Zajt  do 17.00

 
               

 

I SSP TPZ

SLO

 

VI SSP

VII SSP

VIII  SSP

I

II a

II b

1.

         

2.

Matematyka AK WR

Informatyka AP

Chemia1

WF

WF

WF

3.

Muzyka

Matematyka AK

InformatykaAP

WF

WF

WF

4.

Matematyka  MK

Muzyka

J. polski MJ

Chemia

Matematyka DR

Informatyka AP

5

J. polski MJ

J. polski MS

Matematyka DR

Informatyka

Historia

J. angielski ITW

6.

Plastyka

J. ang. Z/NZ

J. polski MJ

EDB

J. angielski ITW

Matematyka DR

7.

rew. MK

J. ang. NZ

EDB

Religia MM

Biologia

Religia MM

8.

rew. MK                                            Religia MM

 

Biologia

 

 WTOREK

2I SSP TPZ

 

I

II a

II  b

III

IV

V

1.

EW

EW

EW

EW

J. niemiecki

Matematyka KS

2.

EW

EW

EW

Religia/etyka

Matematyka KS

J. polski  MJ

3.

           EW

Religia/etyka

   EW

J. angielski KGK

J. niemiecki

4.

EW

EW

EW

EW

Religia/etyka

5.

gim.korek./świetlica

koło plastyczne JK,  zaj. wyrów. EP,     świetlica MNZ

J. polski  MS

J. angielski KGK

6.

koło plastyczne JK

świetlica MNZ

koło plastyczne JK

Technika

Historia

7.

świetlica do 15.00 – A. Barańska, do 17.00 – M. Nyczaj-Zajt

 

Technika

Gimnastyka korekcyjna – 12.00 – 13.00 – M. Kubera

 

I SSP TPZ

SLO

 

VI SSP

VII SSP

VIII  SSP

I

II a

II b

1.

Religia MO

Biologia2

Fizyka

Matematyka4 –roz.

Geograf.8-roz.

J. polski3 JJ

2.

J. angielski KGK

Fizyka1

Biologia

Matematyka4 DR

Geograf.8-roz.

WOS3

3.

J. polski MJ

Matematyka4 AK

WOS2

Fizyka1

Matematyka8 DR

Geografia3

4.

J. angielski KGK

J. niemiecki4

Matematyka2 DR

J. angielski1 BN

J. angielski8 ITW

Geog.3/chem1.

5

Matematyka

Historia4

J. niemiecki2

J. angielski1 BN

Matematyka8 DR

J. angielski3 IT

6.

 

GW4 MS  

J. ang. Z2/NZ

Matematyka1 DR

Chemia – roz.1

J. niemiecki3

7.

 

J. polski4 MS

J. ang.Z2/NZ

J. niemiecki1

Chemia – roz.1

 

       

 


ŚRODA

I SSP TPZ

 

I

II a

II  b

III

IV

V

1.

      EW

EW

EW

EW

 

J. polski MJ

2.

EW

EW

EW

EW

J. angielski KGK

Matematyka KS

3.

WF

EW

EW

J. ang. ESz

Matematyka KS

Geografia AK

4.

WF

świetlica/log. AB

J. ang. ESz

WF

Matematyka KS

J. angielski KGK

5.

J. ang. ESz

log. AB świetlica M. Nyczaj-Zajt

od 11.00 do 17.00

WF

Informatyka

Matematyka KS  

6.

           świetlica A. Barańska od 13.00 do 14.00               

Przyroda PK

Informatyka

7.

                    świetlica M. Posselt            rew. MK 2 godz.

 

 

 

I SSP TPZ

SLO

 

VI SSP

VII SSP

VIII  SSP

I

II a

II b

1.

GW ACz

   

Geografia2 BP

 

J. polski3 JJ

2.

J. polski MJ

WF MOSiR

WF MOSiR

Historia6

 

Geografia3 BP

3.

J. angielski KGK

WF MOSiR

WF MOSiR

J. polski6 MJ

Geografia2 – roz.

Matematyka3

4.

Geografia AK

Plastyka4

GW1 JS

J. polski6 MJ

Matematyka2

Historia3

5

WF MOSiR

Geograf.4 PK

J. polski1 MJ

Plastyka6

Historia2

J. angielski3 ITW

6.

WF MOSiR

J. ang. Z4/NZ8  

Historia1

GW MK

J. angielski2 ITW

Biologia3

7.

 

Biologia2

Geografia1 PK

 

J. angielski2 ITW

 

8.

 

 

 

 

Biologia2 – roz.

 

 

CZWARTEK

I SSP TPZ

 

I

II a

II  b

III

IV

V

1.

           EW WR

EW

EW

EW

J. angielski KGK

J. polski

2.

           EW

J. ang. KGK

EW

EW

Przyroda PK

Biologia

3.

      EW WR

EW

EW

EW MK

Historia

J. polski

4.

  EW

EW

EW

EW WR

J. polski MS

Plastyka

5.

log. AB                     rew. JS     świetlica: M. Posselt do 14.00, zaj.wyr. JK

         M. Nyczaj-Zajt  do 17.00

Plastyka

zaj. wyrów. mat. KS

6.

        rew. MK    koło komputerowe  DSz kli – II - III

           zaj. wyrów. j. pol . MJ

7.

 

zajęcia korek.-komp. MK

   
               

Gimnastyka korekcyjna – 12.00 – 13.00 – M. Kubera

 

I SSP TPZ

SLO

 

VI SSP

VII SSP

VIII  SSP

I

II a

II b

0.

     

Biologia-roz.

   

1.

Biologia

Geografia 2PK

Chemia

J. angielski BN

Geografia – roz.

J. niemiecki

2.

J. niemiecki

Matematyka2

Matematyka

J. angielski BN

J. angielski ITW

Chemia

3.

Matematyka AK

Chemia1

J. ang. Z/NZ

Biologia

GW MG

Matematyka DR

4.

Historia

Matematyka2

J. ang. Z/NZ

J. polski MJ

J. niemiecki

J. ang. ITW

5

J. angielski KGK

J. polski2 MS

J. polski MJ

Historia –roz.

Matematyka

GW ITW

6.

 

 

Matematyka DR

 

J. polski JJ

Historia

7.

 

rew. JS J. ang.Z

   

J. polski JJ

 

8.

 

   rew. JS    

 

 

 

 

PIĄTEK

I SSP TPZ

 

I

II a

II  b

III

IV

V

1.

EW

J. ang. KGK

EW

Religia/etyka

 

J. niemiecki

2.

Religia/etyka

EW

EW

J. ang. ESz

J. angielski KGK

Historia

3.

J. ang. ESz

EW

EW

EW

J. polski

J. angielski KGK

4.

EW

EW

J. ang. ESz

EW

J. polski

J. angielski KGK

5.

BASEN – 12.30

EW

J. ang. ESz

BASEN – 12.30

GW KGK

GW MJ

6.

 

BASEN 13.30

   

7.

świetlica M. Nyczaj-Zajt od 12.00 do 17.00

 

 
               

 

I SSP TPZ

SLO

 

VI SSP

VII SSP

VIII  SSP

I

II a

II b

1.

J. polski

Historia4

Matematyka9 DR

WOS6

Chemia1 – roz.

 

2.

J. niemiecki

J. polski4MS

WOS9

J. polski6 MJ

Chemia1 – roz.

Matematyka3 DR

3.

Historia

Chemia1

J. polski9

J. niemiecki6

Matematyka1 DR

Podst.przed.3

4.

J. polski

J. niemiecki4

Historia9

Matematyka6 DR

J. polski8JJ

Chemia1

5

Informatyka

J. polski4

J. niemiecki9

Historia6

J. polski8

Fizyka1

6.

Technika

   J. ang. Z4/NZ

Fizyka1

 

J. niemiecki8

J. polski2JJ

7.

 

Fizyka1

rew. JS

 

Biologia - roz.

J. polski2 JJ

8.

 

 

rew. JS

 

 

Biologia2

  

 

  1. Matematyka  9
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020