.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Nabór - Liceum
LICEUMSpołeczne Liceum Ogólnokształcące TPZ jest nastawione nie tylko na przekazywanie wiedzy na wysokim poziomie i motywowanie uczniów do pracy, ale również na rozwijanie ich zainteresowań, w związku z czym licealiści są zgłaszani do licznych konkursów, projektów i warsztatów pozwalającym realizaować im swoje pasje. 
Znakiem rozpoznawczym naszej szkoły jest rozwijanie kreatywności oraz kompetencji społecznych i emocjonalnych, dlatego w SLO są realizowane liczne projekty, w których uczniowie mogą się wykazać umiejętnościami organizacyjnymi, gotowością do współpracy, a także odwagą w realizowaniu własnych pomysłów.
                                                                                   Serdecznie zapraszamy!

                                                                        dyrektor szkoły
                                                                 dr Grzegorz Leśniewicz
                                                                      oraz nauczyciele


Od 1 maja br. zapisywać uczniów do SLO - zgłoszenia telefoniczne - nr tel. 716 16 68.
Rekrutacja w terminie dodatkowym od 11 do 31 sierpnia br.
Należy pobrać z sekretariatu druk podania z prośbą o przyjęcie do szkoły i złożyć do dyrektora wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mozna złożyc kopie).

 


Oferta edukacyjna


 1) W liceum zostaną otwarte oddziały liczące do 12 uczniów.

3)  W liceum ogólnokształcącym uczniowie mogą wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

4)   Dodatkowo w liceum realizowany jest przedmiot: filozofia

5)   W liceum możliwe jest zwiększenie przez dyrektora szkoły liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym albo przydzielenie przez dyrektora szkoły godzin na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

6)  Przedmioty uzupełniające, tak jak dotychczas, ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału. Mogą to być różnorodne zajęcia, np. zajęcia artystyczne, prawnicze, ekonomiczne.

7) W przypadku gdyby okazało sie niemożliwe utworzenie klasy o wybranym przez ucznia profilu, istnieje możliwość włączenia go do innej klasy z zachowaniem wybranych przez niego przedmiotów rozszerzonych.


 
    
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023