.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Nabór - Liceum
LICEUM

Szkoła nasza nie uczestniczy w naborze elektronicznym! Obowiązują zapisy indywidualne.

Liceum trzyletnie (ponadgimnazjalne)

 

Oferujemy:
  • cztery przedmioty rozszerzone wybierane przez uczniów.
  • zwiększony wymiar godzin języka polskiego
  • dodatkowy przedmiot uzupełniający przygotowujący do matury ustnej z języka polskiego: analiza tekstów kultury 


 

Liceum czteroletnie (ponadpodstawowe)

1)  W liceum ogólnokształcącym został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym.

W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo). Jednocześnie geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo (język obcy nowożytny, historia, matematyka oraz informatyka). Wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotu wiedza o społeczeństwie 6 godzin tygodniowo. Język polski w zakresie rozszerzonym realizowany będzie w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

2)  W liceum ogólnokształcącym uczniowie będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

4)   Dyrektor liceum ogólnokształcącego będzie ustalał jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w klasie I.

6)   W liceum możliwe jest zwiększenie przez dyrektora szkoły liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym albo przydzielenia przez dyrektora szkoły godzin na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

7)  Przedmioty uzupełniające, tak jak dotychczas, będzie ustalał dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału. Mogą to być różnorodne zajęcia, np. zajęcia artystyczne, prawnicze, ekonomiczne.

 

Nasze atuty:

- wysoki poziom nauczania

- ciekawe zajęcia pozalekcyjne

- rozszerzony program języków obcych

- nowoczesne pracownie multimedialne

- wychowanie przez kontakt ze sztuką

- małe grupy

- zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych

- bezpieczeństwo uczniów

A co najważniejsze odchodzą dodatkowe koszty:

- korepetycje nie są potrzebne!

 Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły!

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019