.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Nabór - Szkoła podstawowa
SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi!

 

OFERTA EDUKACYJNA

 • Nauka drugiego języka obcego od IV klasy
 • Zwiększony wymiar godzin z matematyki i informatyki w całym cyklu kształcenia
 • Podziały na grupy z języka obcego ze względu na stopień zaawansowania
 • Rozszerzony program nauczania języka angielskiego
 • Zwiększony wymiar zajęć z edukacji wczesnoszkolnej
 • Pracownie multimedialne
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna (pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda)
 • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • Robotyka
 • Innowacyjne projekty edukacyjne
 • Wycieczki i wyjazdy edukacyjne
 • Opieka świetlicowa
 • Małe grupy i bezpieczeństwo!

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019