.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Liceum - Programy nauczania
PROGRAMY NAUCZANIA

P R O G R A M Y    N A U C Z A N I A

dla SLO

 

Przedmiot

Klasa

Program

język angielski

I

II

III

IV

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum Poziom III.1.P i III.1.R Anna Kulińska

język polski

I,

II

III ,

IV

Oblicza epok

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKUM

ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Dla kl. I SLO Nowa Edycja

język niemiecki

I

Program nauczania języka niemieckiego wariant IV.0. Emilia Podpora-Polit lub Program nauczania języka niemieckiego wariant IV.1. Emilia Podpora-Polit

język niemiecki

II , III , IV

Program nauczania języka niemieckiego wariant IV.1. Emilia Podpora-Polit

biologia

I -IV

Program nauczania biologii

dla liceum ogólnokształcącego i technikum.              Biologia na czasie – zakres podstawowy Katarzyna Kłosowska Nowa Era

Biologia na czasie – zakres rozszerzony opracowany na podstawie pr. nauczania Urszula Poziomek Nowa Era

chemia

I ,

II podstawa

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. To jest chemia R. Hassa, A. Mrzigod

chemia

III

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształ-cącego i technikum − To jest chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

chemia

IV

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształ-cącego i technikum − To jest chemiaM Litwin, Sz. Styka-Wlazło

matematyka

 

 

I,II,III,IV

 

 

 

Program nauczania matematyki na poziomie podstawowym dla LO,M. Kurczab, E. Kurczab,                   E. Świda, wyd. Pazdro

geografia

 

 

Kl. 1,2, 3

Zakres podstawowy

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Oblicza geografii, B. Dziedzic, B. Korbel, Ewa Maria Tuz

Kl.1 - 983/1/2019

Kl. 2 983/2/2020

Kl. 3 983/3/2021

 

 

 

geografia

Kl. 4 zakres rozszerzony

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Oblicza geografii, B. Dziedzic, B. Korbel, Ewa Maria 973/4/2022, wyd. Nowa Era

historia

I, II, III

 

 Dorota Jasik, Wanda Królikowska, Ślady czasu. Program nauczania historii dla liceum ogólnokształcącego – zakres podstawowy i rozszerzony, GWO.

 

historia

 IV

 Robert Śniegocki, Poznać przeszłość. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla LO i technikum, Nowa Era.

 

fizyka

 

 

I, II, III, IV

Program nauczania fizyki w liceum ogólnokształcącym i technikum do zakresu podstawowego. Odkryć fizykę.

informatyka

I, II, III

Informatyka zakres podstawowy Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum), Wojciech Hermanowski, Operon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023