.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Liceum - Programy nauczania
PROGRAMY NAUCZANIA

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Społeczne Liceum Ogólnokształcące TPZ

Rok szkolny 2016/17

 

 

L.p.

Przedmiot

Autor/wydawnictwo

Tytuł programu

Klasy

1.

Język polski

K. Olejnik/WSiP

Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. . Program nauczania języka polskiego dla liceum i technikum. 

I, III

2.

Język angielski

J. Sosnowska,

M. Wieruszewska/ Oxford University Press

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny. Poziom IV.1 w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

I, III

 

Język niemiecki

E. Muszyńska/ Pearson Central Europe

Program nauczania języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy IV.0 i IV.1

I

3.

Język niemiecki

K. Łuniewska, U. Tworek,

 Z. Wąsik/WSiP

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0

 lub ją kontynuujących na poziomie IV.1.

III

4.

Matematyka

D. Ponczek/ Nowa Era

Matematyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 I, III

5.

Historia

B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak/ OPERON

Odkrywamy na nowo. Historia. Program nauczania dla szkół ponad gimnazjalnych. Zakres podstawowy.

I

6.

Historia i społeczeństwo

P. Wasilewski,M.Wiktorowski/ WSiP

Program nauczania historia i społeczeństwo. Przedmiot uzupełniający.Liceum i technikum

III

7.

Biologia

U. Poziomek/ Nowa Era

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.

III

M. Kaczmarzyk/ Nowa Era

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

I

8.

Geografia

E. Tuz, D. Szczypiński/ Nowa Era

Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum.

III

E. Wilczyńska/PWN

Czas na geografię. Program nauczania geografii szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

I

9.

Chemia

H. Gulińska, K.Kuśmierczyk/ WSiP

Chemia. Po prostu. Program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym.

I

10.

Fizyka

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska/ ZamKor

Świat fizyki. Program nauczania. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy.

I

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

A. Nowak – Kowal/ OPERON

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

I

12.

Podstawy przedsiębiorczości

J. Kijakowska/OPERON

Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

I

13.

Informatyka

A.Gawełek/ OPERON

Okrywamy na nowo. Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

I

14.

Wiedza o kulturze

A.Prochyra/OPERON

Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkól ponadgimnazjalnych.

I

15.

Wychowanie fizyczne

K. Warchoł/Fosze

Autorski program nauczania wychowania fizycznego. Postawa. Aktywność. Wiedza. Umiejętności. Sprawność. IV etap edukacyjny.

I, III

16.

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król/ Rubikon

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych.

I, III

17.

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Świadek Chrystusa. program nauczania dla liceum i technikum. AZ-4-01/1.

I, III

 

Programy dopuszczone zostały do użytku szkolnego zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych TPZ  nr 8/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych TPZ nr 11/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych TPZ  nr  6 z dnia 27 czerwca 2016 r. na wniosek nauczycieli, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2022