.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Procedury covid - Procedura funkcjonowania szatni
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZATNI

Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Szatni szkolnej

W I SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ TPZ W ZGIERZU

w trakcie epidemii COVID-19

 

Przy opracowaniu procedury wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej.

 

Cel procedury: określenie zasad korzystania z szatni szkolnej w okresie pandemii koronawirusa, umożliwienie uczniom bezpiecznego korzystania z szatni szkolnej w okresie pandemii COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady działania szatni szkolnej dostosowane do potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły w okresie reżimu sanitarnego

 

Uczestnicy postępowania: użytkownicy szatni szkolnej, rodzice, pracownicy szkoły

 

Godziny otwarcia szatni szkolnej dla uczniów: szatnia szkolna otwarta jest dla uczniów codziennie w godzinach 7.15 –17.00.

 

Zasady korzystania z szatni szkolnej w okresie trwania epidemii COVID-19

 

 1. Korzystanie z szatni szkolnej odbywa się według zasad określonych w regulaminie szatni szkolnej oraz zasad określonych poniżej.
 2. Użytkownicy szatni szkolnej (uczniowie) zobowiązani są przestrzegać na jej terenie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, tj. zaraz po przyjściu do szkoły zdjąć okrycie wierzchnie i  zmieniać obuwie w korytarzu szkolnym.
 3. Następnie uczniowie zostawiają odzież oraz obuwie w szatni w miejscu wyznaczonym dla klasy lub swojej osoby tylko wtedy, gdy zachowana jest zasada, że z szatni w tym samym momencie korzystają nie więcej niż dwie osoby.
 4. Uczniowie są zobowiązani stosować zasadę, że w szatni nie może przebywać więcej  niż dwie osoby w czasie odbioru swoich rzeczy z szatni, natomiast okrycie wierzchnie i obuwie zakładają w korytarzu szkolnym.
 5. Nauczyciel dyżurujący i pracownik obsługi zobowiązany jest dopilnować, aby w tym samym czasie w szatni nie przebywało więcej niż dwoje uczniów.
 6. Nauczyciel dyżurujący i pracownik obsługi są zobowiązany nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 7. Nauczyciel dyżurujący i pracownik obsługi zobowiązany są zobowiązani zachować bezpieczną odległość od uczniów (rekomendowane jest 1,5 m).
 8. Nauczyciel dyżurujący i pracownik powinien zapewnić, w miarę możliwości, częste wietrzenie pomieszczeń szatni (co najmniej raz na godzinę).
 9. Rodzic (opiekun prawny) w szczególnych przypadkach odprowadzający dziecko do szatni w tzw. części wspólnej szkoły zobowiązany jest przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący, zakładać indywidualną ochronę ust i nosa oraz zachować bezpieczny półtorametrowy dystans przestrzenny od innych osób.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Dokument umieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szatni.
 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania treści niniejszego dokumentu.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Procedury wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023