.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Szkoła podstawowa - Plan lekcji
PLAN LEKCJI

P l a n    l e k c j i   -   ważny od   29 kwietnia  2019 r.

Poniedziałek

I SSP TPZ

 

I

IIa

II b

III

IV

V

1.

j. ang. MK

EW-taniec

EW-taniec

 EW  

j. polski JK AN

muzyka

2.

EW

EW

EW

j. ang. MK AB

muzyka

j. polski JK

3.

EW

j. ang. MK

EW

       EW    AB

j. niemiecki

religia PJ

4.

E W

EW

j. ang. MK

       EW   AB

mat. AK

geografia AN

5.

MEGA

EW

E W

EW

j. ang. MK

mat. AK AN

6.

 

 

 

religia

j. ang. MK

j. ang. KG AN

7.

          ŚWIETLICA – 13.00 – 17.00 – M. Machulska                                       rew. MK

               ŚWIETLICA -  14.40-15.00 – M. Kubera

               KOŁO TEATRALNE – 13.55- 14.40

rew. AN


I SSP TPZ

 

VI SSP

VII SSP

VIII a SSP

VIII b SSP

1.

j. polsk MJ6

mat. AW 4

j. niemiecki (NZ) 8 doradztwo zaw. (N) 7

2.

WF- taniec AN

religia PJ 6

3.

mat. AK 8

j. polski MJ 6

j. ang. (Z i NZ) 3 i 1

4.

j. niem. 8

j. polski MJ 6

j. ang. (Z i NZ) 3 i 1

5

j. angielski 9

informatyka 4

geografia2

fizyka 1 AB

6.

mat. AK 8

fizyka 1

mat. AW 4

geografia2 JK  

7.

technika

geografia MP 2

fizyka 1

chemia7 JK

8.

 

         koło chemiczne              rew. MK/JS

9.

 

    1440     – zaj.rew. K.Ł.

rew. MK


Wtorek 

I SSP TPZ

 

I

II a

II b

III

IV

V

1.

EW

EW

EW

      EW AB

religia PJ

-

2.

EW

EW

EW

 EW

WF – zaj. taneczne AB

3.

EW

EW

EW

 EW

j. niemiecki

historia AB

4.

EW

EW

EW

religia

przyroda

matematyka

5.

religia

 

EW

WF MOSiR AB

matematyka

biologia

6.

Robotyka/

 

religia

WF MOSiR AB

technika

j. niemiecki

7.

              / Koło szachowe (wymiennie)

 

technika

I SSP TPZ

 

VI SSP

VII SSP

VIII a SSP

                                                                        VIII b SSP

0.

 

WDŻ

 

1.

historia MŁ 6

mat.  4

j. niemiecki (Z)8 doradztwo zaw. (NZ)  3

2.

religia1

historia MŁ 6

mat. AW 4

mat. MU 7

3.

mat. AK 9

religia 6

WF – zaj. taneczne MM

4.

j. niemiecki 8

biologia 2

WF – orlik  MM

5

przyroda 9

j. polski MJ 6

religia 6

6.

przyroda 9

chemia 1

j. polski JJ 6

WOS  8

7.

 

WF MOSiR

chemia 1

j. polski JJ6

8.

 

WF MOSiR

 

rew. JS7


Środa  

I SSP TPZ

 

I

II a

II b

III

IV

V

1.

EW

EW

EW

j. ang. AB

koło szachowe  

j. polski JK AN

2.

EW

j. ang. MK

EW

EW

przyroda

j. polski JK AN

3.

EW

EW

EW

EW

    polski JK AB

matemat. AN

4.

EW

EW

j. ang. MK

      EW AB

matematyka

j. ang. KG

5.

EW

EW

 

zaj. terap. MK

informatyka

j. ang. KG

6.

Etyka

Religia/etyka

etyka

etyka

 

informatyka

7.

 

 

 

 

rew. MK

 

ŚWIETLICA – 12.00 – 17.00 – M. Machulska

13.00 – 15.00 – J. Kutyła

15.00 – 15.45 – zaj.socjopsychol. JSI SSP TPZ

 

VI SSP

VII SSP

VIII a SSP

                                      VIII b SSP

1.

historia MŁ 9

j. niemiecki 8

WOS8

rew. JS

2.

j.ang.KG 6

inf. 4

mat. AW 8

historia MŁ AB

3.

przyroda 6

j.ang. (Z i NZ)3/9

inf.(NZ)/ j.niem. (Z) 4 i 8

4.

j. polski MJ 6

matemat.  9

inf.(Z)/ j.niem.(NZ) JK

5

mat. AK 8

geografia MP 2

fizyka1

WOS 9

6.

j. polski MJ 6

GW 6

j.ang. (Z i NZ)3/9

7.

inf. SZ

fizyka 1

j.ang. (Z i NZ)3/9

8.

 Zaj.wyrównawcze z j. polskiego

 

 

fizyka 1


Czwartek  

I SSP TPZ

 

 

I

II a

II b

III

IV

V

1.

EW

EW

E W

EW

j. ang. MK AN

historia Ł

2.

E W

EW

j. ang. MK

EW

historia Ł

G W AN

3.

 EW –WF  JK

EW

E W

      EW AB

           WF – orlik         AN

4.

EW – WF JK

j. ang. MK

E W

       EW AB

j. polski JK

j. ang. KG

5.

j. ang. MK

 

 

zaj. wyrównaw. EP

j. polski JK

plastyka

6.

 

 

 

 

plastyka

j. polski JK

7.

 

 

 

 

GW

ETYKA

                                    ŚWIETLICA – 12.00 – 17.00 – M.                                                        

                                                     12.00 -15.00 -  M. Jurczuk-WróblewskaI SSP TPZ

 

 

VI SSP

VII SSP

VIII a SSP

                                                                                     VIII b SSP

1.

WF MOSiR

biologia   2

historia 6

j. polski JJ  7

2.

WF MOSiR

j. ang. (Z/NZ )3/8

mat. AW 4

j. polski JJ  7

3.

plastyka  6

j. ang. (Z/NZ )3/8

j. polski JJ  2

biologia  7

4.

muzyka  8

plastyka  6

GW   4

G W  7

5

j. ang. KG 9

muzyka  8

biologia   2

mat. MU 7AB

6.

doradz.zaw.8

mat. AW 4

j. polski JJ 6

mat. MU 7

7.

ETYKA

WF - orlik

                        rew. MK/JS

8.

 

 zaj. wyrów. z mat. MU               rew. MKPiątek  

I SSP TPZ

 

 

I

II a

II b

III

IV

V

0.

 

 

 

 

7.30 zaj. wyrówn. – j. polski

1.

j. ang. MK

EW

EW

EW-zaj.tanecz.AN

matematyka

j. polski JK

2.

EW-zaj.tanecz.AN

EW

EW

j. ang. MK

j. polski JK

matematyka

3.

EW

EW – WF

EW – WF

     EW AB

j. ang. MK

j. polski JK AN

4.

EW

EW – WF

EW – WF

EW

j. polski JK AN

j. niemiecki

5.

koło plastyczne 12.30-13.15 P J. Krupa

WF – MOSiR AB

6.

WF – MOSiR  AB

7.

ŚWIETLICA    12.00 - 17.00 – M. Machulska

             13.15 – 15.00 – J. Krupa

WDŻ

 


I SSP TPZ

 

 

VI SSP

VII SSP

 

                  VIII a SSP                                                        VIII b SSP

1.

j. polskiMJ6

matematyka 4

WOS  8

j. polski JJ 7

2.

j. polskiMJ6

chemia  1

j. polski JJ 7

matemat. U7

3.

mat. AK  2

j. polski MJ 6

chemia  1

matemat. U7

4.

WF - orlik

j. ang. (Z i NZ)3/8

EDB  6

chemia  1AB

5

j. ang. KG 9

j. niem. 8

matematyka4

EDB  2

6.

G W    9

Doradzt.zaw.6

Historia LL 4

historia Ł7JK

7.

 

historia Ł  6

WF – MOSiR JK

8.

 

 

WF – MOSiR JK


 Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019