.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - W szkole - REGULAMIN KONKURSU KOCIE SPRAWY
REGULAMIN KONKURSU KOCIE SPRAWY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI

Pod hasłem: „KOCIE SPRAWY”

w nawiązaniu do obchodzonego 17 lutego Światowego Dnia Kota

 

 

 1. Organizator konkursu plastycznego: I Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu.

 

 1. Cele konkursu:

ü Zwrócenie uwagi na piękno świata kotów

ü Rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności

ü Kształtowanie umiejętności plastycznych u dzieci.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci 5 - letnich  i6 - letnich.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Wykonanie indywidualnie pracy plastycznej na temat: „Kocie Sprawy”

Format pracy: A3

Technika pracy: stemplowanie

Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

Z każdego przedszkola prosimy o wybranie do 8 prac.

 

 1. Na odwrocie pracy należy umieścić autora:

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek uczestnika

Nazwę i numer przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 1. Termin dostarczania prac:

Prosimy o dostarczenie prac w nieprzekraczalnym terminie do                        2 lutego 2022r. do sekretariatu (na 2 piętrze) I Społecznej Szkoły Podstawowej  Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, ul. Leśmiana 1, budynek B, 95 – 100 Zgierz.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik 1).

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) oraz publikacje pracy.

 1. Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:

p. Małgorzata Jezierska i p. Ewelina Podciechowska, tel.: 42 235 29 15.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 7 lutego 2022r

           na stronie internetowej szkoły https://zsstpz.pl.

          Rozdanie nagród laureatom oraz dyplomów nastąpi 10 lutego 2022r.

          o 9:30 w siedzibie szkoły.

Forma oraz przebieg wręczenia nagród zostaną dostosowane do

obowiązujących obostrzeń.

 1. Jury:

Oceny prac dokona powołana przez dyrektora szkoły komisja konkursowa.

         Jury weźmie pod uwagę:

 • Zgodność pracy z tematem
 • Jakość wykonania
 • Oryginalność

Załącznik 1

Karta zgłoszenia uczestnika do konkursu plastycznego: „Kocie Sprawy”

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

Wiek

 

 

 

 

 

Nazwa przedszkola oraz dokładny adres, telefon i e – mail

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………………………………………………

przez I Społeczną Szkołę Podstawową Towarzystwa Przyjaciół Zgierza organizatora

Konkursu Plastycznego „Kocie Sprawy”. Wyrażam zgodę na prezentowanie pracy mojego

     dziecka na wystawie pokonkursowej oraz wizerunku dziecka w mediach.

 

 

…………………………………………………………………………………………………….

data i podpis rodzica

 1. Prace laureatów zostaną wyeksponowane na wystawie w siedzibie szkoły.
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2022