.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - W szkole - Regulamin konkursu plastycznego Portret pluszowego misia
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PORTRET PLUSZOWEGO MISIA

Regulamin konkursu plastycznego „Portret Pluszowego Misia”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest 1 Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.
 2. Konkurs organizowany jest dla 5-6 latków zgierskich przedszkoli.
 3. Celem konkursu jest:

a)      Promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia.

b)      Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

c)      Rozwijanie wyobraźni u dzieci.

 

 § 2

Zasady konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a)      5-latki

b)      6-latki

 1. Prace mogą być wykonane w wybranej kategorii plastycznej: malarstwo, rysuneklub technika dowolna. 
 2. Format prac plastycznych jest dowolny.
 3. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 4. Prace należy składać do 12.11.2021r. w sekretariacie szkoły (2 piętro)ul. Leśmiana 1b 95-100 Zgierz (do godziny 14:00).
 5. Na odwrocie pracy należy nakleić wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
 6. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu uczestnikach danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) oraz publikacje pracy.

 

§ 3

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać do 12.11.2021r. w sekretariacie szkoły (2 piętro) ul. Leśmiana 1b 95-100 Zgierz.
 2. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury pod uwagę weźmie:

a)       zgodność pracy z tematem,

b)       jakość wykonania,

c)       oryginalność,

d)       samodzielność.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

§ 4

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 18.11.2021r. około 15:00 na stronie internetowej szkoły https://zsstpz.pl.
 1. Rozdanie nagród laureatom konkursu i dyplomów nastąpi 29.11.2021r o godzinie 9:30.
 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie w siedzibie szkoły.

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszenia uczestnika do konkursu plastycznego „Portret Pluszowego Misia”

 

Imię i nazwisko przedszkolaka

 

Wiek

 

Nazwa przedszkola oraz dokładny adres, telefon i e-mail szkoły

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka

 

 

…………………………………………………………………………………..

przez 1 Społeczną Szkołę Podstawową Towarzystwa Przyjaciół Zgierza organizatora zgierskiego Konkursu Plastycznego „Portret Pluszowego Misia” Wyrażam zgodę na prezentowanie pracy mojego dziecka na wystawie pokonkursowej oraz w mediach.

 

 

 

……………………………………………

data i podpis rodzica

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2021