.    .
 
Regulamin konkursu plastycznego "Kosmos"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI

pod hasłem: „KOSMOS”

w nawiązaniu do 550 rocznicy urodzin astronoma Mikołaja Kopernika

 

 • ·Organizator konkursu plastycznego: I Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu.
 • ·Cele konkursu:
 • ·Zwrócenie uwagi na piękno kosmosu
 • ·Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • ·Kształtowanie umiejętności plastycznych u dzieci.
 • ·Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci 5 - letnich  i 6 - letnich.

 • ·Warunki uczestnictwa:

Wykonanie indywidualnie pracy plastycznej na temat: „Kosmos”

Format pracy: A3, płaski

Technika pracy: dowolna

Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

Z każdego przedszkola prosimy o wybranie do 8 prac.

 • ·Na odwrocie pracy należy umieścić autora:

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek uczestnika

Nazwę i numer przedszkola.

 

 

 • ·Termin dostarczania prac:

Prosimy o dostarczenie prac w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2023r. do sekretariatu (na 1 piętrze) I Społecznej Szkoły Podstawowej  Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, ul. Leśmiana 1, budynek B, 95 – 100 Zgierz.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik 1).

Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) oraz publikacje pracy.

 • ·Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:

p. Małgorzata Jezierska i p. Ewelina Podciechowska, tel.: 42 235 29 15.

 • ·Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród:

     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 marca 2023r. Wyniki zostaną zamieszczone

     na stronie internetowej szkoły https://zsstpz.pl

     Rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 11 marca 2023r.                   

     podczas Drzwi Otwartych I Społecznej Szkoły Podstawowej.

               

 • ·Jury:

         Oceny prac dokona powołana przez dyrektora szkoły komisja konkursowa.

         Jury weźmie pod uwagę:

 • ·Zgodność pracy z tematem
 • ·Jakość wykonania
 • ·Oryginalność

 

 • ·Prace laureatów zostaną wyeksponowane na wystawie w siedzibie szkoły.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023