.    .
 
Mamy się czym pochwalić! Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące TPZ

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła  spełnia wymagania określone przez państwo.

W naszej szkole ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w marcu - kwietniu 2016 r. przez dwuosobowy zespół wizytatorów Łódzkiego Kuratorium Oświaty. 

Badania polegały na analizie różnorodnych dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet     o pracy szkoły wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Ewaluatorzy przeprowadzili też szczegółowe wywiady z dyrektorem, rodzicami, uczniami, z nauczycielami, z pracownikami niepedagogicznymi     i z przedstawicielami różnorodnych instytucji współpracujących ze szkołą. W ramach ewaluacji dokonano obserwacji sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych przez różnych nauczycieli. Obserwacji poddano również budynek szkoły i jej otoczenie, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne itp.

Ewaluacja prowadzona jest w oparciu o ściśle określone procedury i jednakowe w całym kraju kryteria, pozwalające na obiektywne ustalenie stopnia spełnienia przez szkołę określonych wymagań. Efektem tej analizy jest raport z ewaluacji szkoły. Już wkrótce będzie on dostępny na stronie internetowej szkoły. Uzyskaliśmy bardzo   wysokie oceny w badanych obszarach.

Ewaluatorzy byli pod  wrażeniem szkoły i stworzonego w niej klimatu oraz nowatorskich rozwiązań w pracy z uczniami.  Dla dyrekcji i nauczycieli takie dowartościowanie ich codziennej pracy, której celem jest troska o potrzeby uczniów i dbałość o ich wszechstronny rozwój to powód do radości i dumy ale równocześnie także zobowiązanie do dalszej pracy na co najmniej tak dobrym jak dotąd poziomie.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proces ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole: rodzicom, partnerom szkoły -  instytucjom i organizacjom współpracującym ze szkołą, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020