.    .
 
Pokazowe lekcje języka japońskiego

W dniu 8 marca 2019 r. odbędą się zajęcia pokazowe z języka japońskiego dla chętnych uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału zgodnie z listami, wg harmonogramu:

1 GODZ. LEKCYJNA: KLASY IV –V SSP

2  GODZ. LEKCYJNA: KLASY II – III SSP

3 GODZ. LEKCYJNA: KLASY VIII SSP – III SG

4 GODZ. LEKCYJNA: KLASY VI – VII SSP

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019