.    .
 
Medal
W dniu 31 maja 2019 r. miała miejsce szczególna uroczystość, podczas której Pani Dyrektor Lidia Leśniewicz odebrała z rąk Kapituły Stowarzyszenia Komitet Dziecka medal "Serce dziecku", jako symbol uznania za miłość, pracę i poświęcenie dla dzieci.
Medal ten przyznawany jest przez dzieci i młodzież osobom i instytucjom zasłużonym w pracy na rzecz dzieci.
To wyraz uznania dla całego grona pedagogicznego naszej szkoły. 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019