.    .
 
Szkoła razem z miastem
Cała społeczność naszej szkoły - dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie, rodzice - dziękuje Centrum Kultury Dziecka, Urzędowi Miasta Zgierza, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za wsparcie przy realizacji projektu Zgierski Wehikuł Czasu, dzięki czemu mogliśmy ... 
ożywić ulicę Rembowskiego...zaprosić Teatr Lalkowy Łątka...


wystawić inscenizację do słów piosenki "Stary młynarz ze Zgierza"...
i to wszystko pod czujnym okiem rosyjskiego zaborcy...

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019