.    .
 
Spotkanie z opłatkowo - noworoczne
9 stycznia po raz kolejny szkoła przygotowała spotkanie opłatkowo - noworoczne dla Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, zaproszonych przedstawicieli władz miasta oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
Wraz z obecnym na spotkaniu panem Prezydentem Przemysławem Staniszewskim złożyliśmy najlepsze życzenia panu Grzegorzowi Szkodzie w związku z ukończeniem przez niego 90 lat oraz podziękowaliśmy mu za pracę na rzecz szkoły i miasta. Jest on ostatnim żyjącym założycielem Towarzystwa i był jednym z dyrektorów naszej szkoły oraz wiceprezydentem Zgierza. 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020