.    .
 
Konkurs plastyczny dla przedszkolaków
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  rozwijającym wyobraźnię i umiejętności plastyczne oraz zachęcającym do poznawania wyśmienitej twórczości Jana Brzechwy!
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI POD HASŁEM:

„NA STRAGANIE W DZIEŃ TARGOWY… w świecie bajek Jana Brzechwy”

 

 1. Organizator konkursu plastycznego:

I Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu.

 

 1. Cele konkursu:

ü   Rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności

ü   Kształtowanie umiejętności plastycznych u dzieci.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci 5 - 6 letnich.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Na konkurs należy wykonać indywidualnie pracę plastyczną na podany temat: „W świecie Jana Brzechwy”, format pracy A4 lub A3, technika pracy – dowolna.

 

 1. Na odwrocie pracy należy umieścić informacje:

Imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, nazwę i numer przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela.

 

 1. Termin dostarczania prac:

Prace prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2020r. do sekretariatu na pierwszym piętrze I Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Zgierza,
ul. B. Leśmiana 1, budynek B, 95-100 Zgierz.

 

 1. Rozwiązanie konkursu:

Rozwiązanie konkursu  nastąpi 14 lutego 2020r. O wynikach przedszkola zostaną poinformowane telefonicznie. Będą one także umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu.

 

 

 

 

 

 1. Wręczenie nagród:

Wręczenie nagród nastąpi 19 lutego 2020r. w siedzibie I Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu.

 

 1. Jury:

Oceny prac dokona jury złożone z organizatorów konkursu.

 

 1. Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, a nagrody rzeczowe laureaci, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w konkursie.

 

 1. Prace laureatów zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym I Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Zgierza

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020