.    .
 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

 

język polski16 czerwca 2020 r.

 

(wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka 17 czerwca 2020 r.

 

(środa) – godz. 9:00

 

 

język obcy 18  czerwca 2020 r.

 

(czwartek) godz. 9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

 

 

do 31 lipca 2020 r.

 

 

 

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

 

 

do 31 lipca 2020 r.

 

 

 

 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

 

 

do 31 lipca 2020 r.

 

 

 

 

         
CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

język polski

120 minut

 

 

 

 

 czas

 

 

do 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wydłużony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka

100
minut

 

 

 

 

 dla uczniów, którym przysługuje 

 

 

do 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedłużenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język obcy nowożytny

90
minut

 

 

 

 

czasu pracy

 

 

do 135

 

 

 

 

 

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020