.    .
 
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

 

Część ustna egzaminu maturalnego nie jest przeprowadzana.

 

Czerwiec

 

Godzina 9:00

 

Godzina 14:00

8

 

poniedziałek

 

język polski – pp*

 

język polski – pr *

 

 

 

 

 

 

 

9

 

wtorek

 

matematyka – pp

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

10

 

środa

 

język angielski – pp

 


język angielski – pr

11

 

czwartek

 

Boże Ciało

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

piątek

 

Dzień bez egzaminów.

 

 

 

 

 

 

 

13, 14 – sobota, niedziela

 

 

15

 

poniedziałek

 

matematyka – pr

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

16

 

wtorek

 


 


 

 

biologia – pr

 


17

 

środa

 


 


 

 


 


 

 

 

 

 

18

 

czwartek

 


 

język niemiecki – pr

19

 

piątek

 

geografia – pr

 

pp- poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020