.    .
 
Od tańca klasycznego do breakdance
Poznajemy na lekcjach wiedzy o kulturze taniec od jego początków, czyli tańca plemiennego poprzez taniec klasyczny i taniec ludowy aż po współczesne dokonania Teatru Tańca Piny Bausch.
I to dzięki możliwościom, jakie dostarczają zasoby Internetu.
A to dwie próbki tego, co urzekło licealistów w tańcu, wykonane
w formie kolaży artystycznych.


 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020