.    .
 
KOMUNIKAT DYREKTORA
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 
informuję, że 15 maja 2020 r. pojawiło się nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące dalszego funkcjowania szkół w okresie zagrożenia wirusem COVID-19.
Natomiast 18 maja 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodwej, Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia przesłali do szkół wytyczne dotyczące wprowadzania zajęć dla klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas VIII i absolwentów liceum. Na ich podstawie szkoła opracuje procedury, które zostaną umieszczone do 22 maja br. na stronie szkoły w zakładce DOKUMENTY.
Zostanie również opracowany stały plan konsultacji. Uczniowie, którzy zdecydują się z nich skorzystać, będą musieli ściśle przestrzegać zasad zawartych w PROCEDURACH
BEZPIECZEŃSTWA.
Anna Urbanek


od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020