.    .
 
KONSULTACJE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY!
Od 1 czerwca 2020 r. uruchmiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i liceum na terenie szkoły, które uczniowie mogą wykorzystać na poprawienie ocen oraz na omówienie przez nauczyciela zgadnień sprawiających trudność.
Poniżej został podany harmonogram konsultacji, które odbywają się po zgłoszeniu przez uczniów chęci skorzystania z zajęć na terenie szkoły. Konsultacje mogą odbyć się z przedmiotów nie ujętych w harmonogramie, jeśli będzie taka potrzeba.
Nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z "Procedurą bezpieczeństwa" zamieszczoną w zakładce DOKUMENTY i bezwzględnego przestrzegania zasad w niej zawartych.  
Anna Urbanek


 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020