.    .
 
KOMUNIKAT DYREKTORA!
W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 w nowym terminie oraz zmiany organizacji ich przeprowadzania spowodowanej zgrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 zarządzam w terminie od 8 czerwca do 10 czerwca 2020 r. wprowadzenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych zdalnie oraz konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej i licealistów. Wyjątek stanowią zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III zorganizowane na terenie szkoły.
Anna Urbanek


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020