.    .
 
REKRUTACJA DO I KLASY SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TPZ
Nabór do I klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ ruszy (podobnie jak w szkołach publicznych) 15 czerwca 2020 r. 
Jednak harmonogram postępowania rekrutacyjnego jest opracowany tylko dla naszej szkoły. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce NABÓR - LICEUM. Tam jest również zamieszczona informacja o sprofilowaniu otwieranych klas, regulamin rekrutacji oraz informacje o szkole.
Rekrutacja do klasy I SLO jest prowadzona dwutorowo - drogą elektoniczną poprzez VULCAN oraz poprzez zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu szkoły: 42 716 16 68 i 691 181 805.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020