.    .
 
HARMONOGRAM MATURALNY - WAŻNE!
HARMONOGRAM MATURALNY 2019/2020

8–29 czerwca 2020 r. - przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym

8–14 lipca 2020 r. - przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części pisemnej

11 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przyjęcie z OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń i przekazanie ich absolwentom

do 14 sierpnia 2020 r. - zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

8 września 2020 r. - przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

 

Część ustna egzaminu maturalnego nie jest przeprowadzana.

 

Czerwiec

 

Godzina 9:00

 

Godzina 14:00

8

 

poniedziałek

 

język polski – pp*

 

język polski – pr *

 

 

 

 

 

 

 

9

 

wtorek

 

matematyka – pp

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

10

 

środa

 

język angielski – pp

 


język angielski – pr

11

 

czwartek

 

Boże Ciało

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

piątek

 

Dzień bez egzaminów.

 

 

 

 

 

 

 

13, 14 – sobota, niedziela

 

 

15

 

poniedziałek

 

matematyka – pr

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

16

 

wtorek

 


 


 

 

biologia – pr

 


17

 

środa

 


 


 

 


 


 

 

 

 

 

18

 

czwartek

 


 

język niemiecki – pr

19

 

piątek

 

geografia – pr

 

pp- poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020