.    .
 
TERMINY ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 

 

 

język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka – 17 czerwca 2020 r.

                             (środa) – godz. 9:00

 

 

język obcy – 18  czerwca 2020 r.

(czwartek)  godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

 

 

do 31 lipca 2020 r.

 

 

 

 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

język polski

120 minut

 

 

 

 

 czas

 

 

do 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wydłużony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka

100
minut

 

 

 

 

 dla uczniów, którym przysługuje 

 

 

do 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedłużenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język obcy nowożytny

90
minut

 

 

 

 

czasu pracy

 

 

do 135

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020