.    .
 
Nagrody dla laureatów konkursu historycznego-plastycznego
Wspaniałe dyplomy i nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Zgierza czekają na laureatów międzyszkolnego konkursu Gdyby Niepodległa była kobietą...
I miejsce - Zuzanna Klauze - Szkoła Podstawowa nr 12
II miejsce - Agata Stala - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ
III miejsce - Nina Sroczyńska - Szkoła Podstawoawa nr 8
WYRÓŻNIENIE:
Joanna Sadowska, Zofia Kurowska, Zuzanna Politańska.
Gratulujemy! Na wszystkich czekają dyplomy i wspaniałe nagrody
.
Dziękujemy Prezydentowi Miasta Zgierza Panu Przemysławowi Staniszewskiemu za objęcie Konkursu swoim patronatem! 
Dziękujemy pani Annie Czernek, pomysłodawczyni Konkursu, za wkład pracy włożony w organizację przesięwzięcia. 
Dziękujemy również paniom: Ninie Radzyńskiej, Annie Myślak - Kozłowskiej i Dorocie Bartczak za przygotowanie i zgłoszenie uczniów do Konkursu.
Cieszymy, że nasz konkurs spotkał się z tak szerokim odzewem i że zostało nadesłanych bardzo dużo ciekawych prac.
Wręczenie nagród nastąpi w czwartek 19 listopada 2020 r. o godzinie 14.30 w siedzibie szkoły. Zapraszamy!


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2021