.    .
 
Idą święta, święta..., konkursy, konkursy ...
Zapraszam do udziału w międzyszkolnym konkursie na kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim. W ramach tego projektu będziemy się wymieniać e-kartkami z innymi szkołami w kraju. 
Pozdrawiam
Karina Grzegorczyk  - Kaluga
Poniżej reguamin konkursu.   

Regulamin szkolnego konkursu językowo-plastycznego

„Na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim”

 

Organizatorem konkursu językowo-plastycznego jest pani Karina Grzegorczyk - Kaluga, nauczyciel języka angielskiego w I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ w Zgierzu, koordynatorem współpracy międzyszkolnej jest p. Agnieszka Nowicka, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Wł. Reymonta w Lipiej Górze .

 
   

CELE KONKURSU:

- rozwijanie zainteresowań językowych, kompetencji cyfrowych, informatycznych i umiejętności plastycznych,

- doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,

- aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,

- kształtowanie wśród uczniów postaw społecznych,

- zachęcanie uczniów do poszanowania i przestrzegania tradycji bożonarodzeniowych

- promocja Szkoły

- nawiązanie kontaktów z uczniami innych SP w całym kraju.

 

REGULAMIN:

1.  Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów naszej placówki i będzie oceniany w następujących kategoriach:

  • Klasy I-III                                                
  • Klasy IV-VI
  • Klasy VII-VIII

2.  Format pracy:

Praca plastyczna może być wykonana techniką tradycyjną lub na komputerze przy użyciu programów graficznych, np. MS Paint, Canva, itp. Praca musi zawierać element językowy – pozdrowienia i życzenia w j. angielskim. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

3.  Ocena:

Oceny i wybory najlepszych prac dokona komisja konkursowa składająca się z nauczycieli j. angielskiego w I SSP TPZ i opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

Oceniana będzie:
-  staranność i pomysłowość wykonania, 

-  atrakcyjność plastyczna pracy,

- samodzielność wykonania pracy,

-  poprawność językowa – ważne!!!.

Przyznana zostanie również Nagroda Publiczności dla pracy, która zdobędzie najwięcej polubień na szkolnym profilu Facebook.

4.  Kartki podpisujemy imieniem i nazwiskiem (bądź imieniem i inicjałem) oraz klasą, i przesyłamy (zdjęcie lub grafikę) do p. Kariny na adres email karina.grzegorczykkaluga@zsstpz.pl lub przez Google Classroom (kod zajęć: auummnb). Niepodpisane prace nie będą brały udziału w konkursie.

5.  Harmonogram:

Termin nadsyłania prac: do 6.12.2020, godz 15:00

Wszystkie prace zostaną zamieszczone na FB Szkoły.

Głosowanie na FB: 7.12. – 11.12

Ogłoszenie wyników 14.12.2020

Kartki zostaną przesłane do szkół biorących udział w projekcie do 18.12.2020

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na FB i stronie WWW Szkoły.

6.  Dla zwycięzców konkursu oraz autorów wyróżnionych prac przewidywane są dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej z kategorii.

7.  Z otrzymanych e-kartek zostanie przygotowana prezentacja multimedialna. Życzenia przesłane zostaną do innych szkół biorących udział w wymianie, a do naszych Uczniów zostaną przysłane życzenia z całego kraju. W ten sposób utrzymamy tradycję składania życzeń i współpracy ze szkołami w Polsce.

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2021