.    .
 
EDUKACJA TEATRALNA
Jak pokochać teatr?
„Zachęta do uprawiania, rozumienia, umiłowania sztuki teatralnej może rozwinąć się tylko wówczas, gdy człowiek w okresie wczesnego dzieciństwa nabędzie umiejętności pojmowania specyficznego języka tej dziedziny i różnych środków jej wyrazu”.
Maria Signorelli
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019