.    .
 
DZIAŁALNOŚĆ TPZ

Towarzystwo Przyjaciól Zgierza jest organizacją społeczną, powstałą w 1966 roku, tworzoną przez społeczników zgierskich, ludzi oddanych swemu miastu, miłośników jego historii i kultury.  Statutowym celem organizacji jest:

a. krzewienie miłości i przywiązania do Zgierza wśród jego mieszkańców

b. pielęgnowanie tradycji Zgierza, upowszechnianie wiedzy o nim

c. prowadzenie badań nad przeszłością miasta i regionu

d. gromadzenie i konserwacja zabytków historycznych dotyczących przeszłości miasta i regionu

e. wspieranie działalności Muzeum Miasta Zgierza

f. zbieranie legend, basni, wszelkiej tradycji ustnej dotyczącej miasta i okolic

g. prowadzenie szeroko pojętej działalności popularyzatorskiej i oświatowo - wychowawczej

Najważniejsze osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza to:

 • zainicjowanie i doprowadzenie do powstania Muzeum Miasta Zgierza w 1978 r.;
 • podjęcie prac nad monografią miasta i jej wydanie w 1995 r.;
 • organizacja sesji popularnonaukowych związanych z dziejami miasta w różnych okresach jego historii oraz konkursów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży;
 • doprowadzenie do ustanowienia medalu "VII wieków Zgierza" jako miejskiego wyróżnienia przyznawanego szczególnie zasłużonym Zgierzanom;
 • renowacja Pomnika Stu Straconych w Zgierzu;
 • wzniesienie pomnika Waleriana Łukasińskiego;
 • założenie i prowadzenie czterech szkół społecznych: I Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Zgierzu;
 • coroczne organizowanie kwesty przed Starym Cmentarzem na renowację grobów osób zasłużonych dla miasta.

TPZ prowadzi także działalność wydawniczą. Wydaje:

 • biuletyn TPZ;
 • Zgierskie Zeszyty Regionalne: rocznik historyczny;
 • książki z zakresu wiedzy o historii Zgierza i regionu.
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023