.    .
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski  w roku szkolnym 2018/2019:

1. Przewodniczący                  -  Malwina Wojciechowska
2. Z-ca przewodniczącego     -  Michał Witkowski
3. Skarbnik                               - Igor Wierzbicki
4. Sekretarz                              - Aleksandra Cendrowicz
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019