.    .
 
RADA SZKOŁY

Rada Szkoły SLO TPZ w roku szkolnym 2018/19

Przewodniczący: Renata Przybylska
Zastępca Przewodniczącego: Marta Goss
Anna Gładkowska
Wioletta Włodarska
Waldemar Chudobiński
Anna Urbanek
Iwona Trojak - Wojtczak
Ilona Śleboda
Marta Cendrowicz
Julia Kubiak
Aleksander Szembek

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019