.    .
 
KALENDARIUM SZKOŁY 2022 2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2022 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

do 16 grudnia 2022 r.

Koniec I półrocza

22 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wystawianie ocen klasie maturalnej

24 kwietnia 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

28 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

23 maja – 25 maja 2023 r.

  Egzamin maturalny (część pisemna):

4 – 22 maja 2023 r.

Egzamin maturalny (część ustna):

10 – 23 maja 2023 r.

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego: część pisemna

– 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego: część ustna

– 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek),

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2023 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

7 lipca 2023 r.

Wystawianie ocen końcoworocznych

do 16  czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Egzaminy klasyfikacyjne

Ostatni tydzień nauki

Egzaminy poprawkowe

21 -  31 sierpnia 2023 r.

 

Dni wolne wynikające z kalendarza świąt państwowych i kościelnych

14 października 2022 r. (piątek)

 1 listopada 2022 r. (wtorek)

 11 listopada 2022 r. (piątek)

  6 stycznia 2023 r. (piątek)

1 maja 2023 r. (poniedziałek)

 3 maja 2023 r. (środa)

 8 czerwca 2023 r.(czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne

 

2 maja 2023 r. (wtorek),

4 maja 2023 r. (SLO, IV – VIII klasa SSP ),

5 maja 2023 r. (SLO, IV – VIII klasa SSP),

8 maja 2023 r. (SLO, IV – VIII klasa SSP),

23 maja 2023 r. (wtorek) (SLO, SSP),

24 maja 2023 r. (środa) (SLO, SSP),

25 maja 2023 r. (czwartek) (SLO, SSP),

9 czerwca 2023 r. (piątek)


Rady Pedagogiczne związane

z kompetencjami stanowiącymi

31 sierpnia 2022 r. (środa),

8  września 2022 r.(czwartek),

15  listopada 2022 r. (wtorek),

19 grudnia 2022 r.  (poniedziałek),

23 marca 2023 r. (czwartek),

25 kwietnia 2023 r. (wtorek),

15 maja 2023 r. (poniedziałek),

19  czerwca 2023 r. (poniedziałek),

26 czerwca 2023 (poniedziałek)

 


Zebrania i konsultacje z rodzicami

  • zebranie  8  września 2022 r. godz. 17.00,
  • konsultacje 20 października 2022 r. godz. 17.00,
  • zebranie - 15  listopada 2022 r.  godz. 17.00,
  • zebranie  4 stycznia 2023 r. godz. 17.00,
  • zebranie:23 marca 2023 r. godz. 17.00,
  • zebranie 15 maja 2023 r. godz. 17.00

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023