.    .
 
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

Roczny Plan Pracy Szkoły

Rok szkolny 2018/19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

 

Do 18 grudnia 2018 r.

Koniec I półrocza

 

21 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

22 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 

11 – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:

 

- część humanistyczna

 

- część matematyczno – przyrodnicza

 

- część językowa

 

 

 

10 kwietnia 2019 r. (środa)  - godz. 9.00

 

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) )  - godz. 9.00

 

12 kwietnia 2019 r. (piątek) )  - godz. 9.00

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 

- część humanistyczna

 

- część matematyczno – przyrodnicza

 

- część językowa

 

 

 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - godz. 9.00

 

4 czerwca 2019 r. (wtorek) - godz. 9.00

 

5 czerwca 2019 r. (środa) - godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski :

 

- matematyka:

 

- język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty:

 

- język polski :

 

- matematyka:

 

- język obcy nowożytny

 

 

 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

 

4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

 

5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Egzamin maturalny:

 

- część pisemna:

 

- część ustna:

język polski

język obcy

 

 

 

6- 23 maja 2019 r.

 

 

od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja)

od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja)

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego:

 

- część pisemna

 

-część ustna

język polski

język   obcy

 

 

 

3- 19 czerwca 2019 r.

 

 

od 3 do 8 czerwca 2019 r.

 

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego:

 

- część pisemna

- część ustna

 

 

20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

20–21 sierpnia 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i  przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego i  przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i  przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach oraz wydania absolwentom

4 lipca 2019 r.

Przekazanie świadectw maturalnych przez OKE do szkół po terminie poprawkowym

 

11 września 2019 r.

Wystawianie ocen końcoworocznych

Do 12  czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r. (Boże Ciało 20 czerwca!)

Egzaminy klasyfikacyjne

 

Ostatni tydzień nauki

 

Egzaminy poprawkowe

 

Ostatni tydzień ferii letnich

 

Dni wolne wynikające z kalendarza świąt państwowych i kościelnych

 

 

14 października 2018 r. (niedziela)

 

1 listopada 2018 r. (czwartek)

 

11 listopada 2018r. (niedziela)

 

6 stycznia 2019 r. (niedziela)

 

1 maja 2019 r. (środa)

 

3 maja 2019 r. (piątek)

 

20 czerwca 2019 r.(czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne

 

 

 

 

 • 2 listopada 2018 r. – wszystkie klasy  SSP TPZ , SG i SLO TPZ
 • 10  kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny) –  klasy IV, V, VIII SSP TPZ
 • 11 kwietnia 2019 r.  (egzamin gimnazjalny)- klasy IV, V, VIII SSP TPZ
 • 12 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)  – klasy IV, V, VI, VII, VIII SSP TPZ oraz II i III SLO TPZ
 • 15 kwietnia 2019 r.( egzamin ósmoklasisty) – klasy IV, V, VI, VII,  SSP TPZ oraz   III SG TPZ
 • 16 kwietnia 2019 r. ( egzamin ósmoklasisty) - klasy IV, V, VI, VII,  SSP TPZ oraz   III SG TPZ
 • 17 kwietnia 2019 r. ( egzamin ósmoklasisty) - klasy IV, V, VI, VII,   SSP TPZ oraz III SG   II i III SLO TPZ
 • 2 maja 2019 r. - wszystkie klasy  SSP TPZ SG  i SLO TPZ
 • 6 maja 2019 r. (egzamin maturalny) – klasy VIII SSP TPZ oraz III SG i II SLO TPZ
 • 7 maja 2019 r. (egzamin maturalny) - klasy VI, VII, VIII SSP TPZ oraz III SG i II SLO TPZ
 • 8 maja 2019 r. (egzamin maturalny) – klasy VI, VII, VIII SSP TPZ oraz III SG i II SLO TPZ

 

 

Rady Pedagogiczne związane z kompetencjami stanowiącymi

31 sierpnia 2018 r. (piątek)

 

13 września 2018 r.(czwartek)

 

16  listopada 2018 r. (piatek)

 

20 grudnia 2018 r.  (czwartek)

 

20 marca 2019 r. (środa)

 

10 maja 2019 r. (piątek)

 

14 lub 17  czerwca 2019 r. (piątek lub poniedziałek)

 

25 czerwca 2019 (wtorek)

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami

 

 

z: 13 września 2018 r. godz. 17.00

 

k: 26 października 2018 r. godz. 17.00

 

z: 16 listopada 2018 r. godz. 17.00

 

z: 4 stycznia 2019 r. godz. 17.00

 

z: 15 marca 2019 r. godz. 17.00

 

z: 10 maja 2019 r. godz. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019