.    .
 
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

Roczny Plan Pracy ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TPZ  w Zgierzu

rok szkolny 2021/2022


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 20201 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

do 15 grudnia 2021 r.

Koniec I półrocza

22 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Wystawianie ocen klasie maturalnej

25 kwietnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

29 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

24 maja – 26 maja 2022 r.

  Egzamin maturalny:

4 -  20 maja 2022 r.

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego: część pisemna

 

– 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

7 lipca 2022 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r.

Wystawianie ocen końcoworocznych

do 16  czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Egzaminy klasyfikacyjne

Ostatni tydzień nauki

Egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień ferii letnich

 

Dni wolne wynikające z kalendarza świąt państwowych i kościelnych

14 października 2021 r. (czwartek)

 1 listopada 2021 r. (poniedziałek)

 11 listopada 2021r. (czwartek)

 1 stycznia 2022 r. (sobota)

 6 stycznia 2022 r. (czwartek)

 3 maja 2022 r. (wtorek)

 16 czerwca 2022 r.(czwartek)

  

Dodatkowe dni wolne

 

 12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

4 maja 2022 r. (SLO, 6-7 klasa SSP )

5 maja 2022 r. (SLO, 6-7 klasa SSP)

6 maja 2022 r. (SLO, 6-7 klasa SSP)

24 maja 2022 r. (wtorek) (SLO, SSP)

25 maja 2022 r.. (środa) (SLO, SSP)

26 maja 2022 r. (czwartek) (SLO, SSP)

17 czerwca 2022 r. (piątek)
Rady Pedagogiczne związane

z kompetencjami stanowiącymi

31 sierpnia 2021 r. (wtorek)

8  września 2021 r.(środa)

15  listopada 2021 r. (poniedziałek)

17 grudnia 2021 r.  (piątek)

24 marca 2022 r. (czwartek)

27 kwietnia 2022 r. (środa) SLO

16 maja 2022 r. (poniedziałek)

20  czerwca 2022 r. (piątek)

27 czerwca 2022 (poniedziałek)
Zebrania i konsultacje z rodzicami

 - zebranie  8  września 2021 r. godz. 17.00

 - konsultacje 21 października 2021 r. godz. 17.00

.- zebranie - 15  listopada 2021 r.  godz. 17.00

- zebranie  10 stycznia 2022 r. godz. 17.00

- zebranie:24 marca 2022 r. godz. 17.00 IIISLO zebranie, reszta konsultacje

 - zebranie 16 maja 2022 r. godz. 17.00
 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2022