.    .
 
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

Roczny Plan Pracy ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TPZ  w Zgierzu

rok szkolny 2020/21


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

do 15 grudnia 2020 r.

Koniec I półrocza

22 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

– 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

 - 26 maja 2021 r.. (środa) – godz. 9:00

 – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty:

- język polski :

- matematyka:

- język obcy nowożytny

– 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

– 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

– 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

  Egzamin maturalny:

4 - 13 maja 2021 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r.

Wystawianie ocen proponowanych

14 maja 2021

Wystawianie ocen końcoworocznych

do 16  czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Egzaminy klasyfikacyjne

Ostatni tydzień nauki

Egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień ferii letnich


Dni wolne wynikające z kalendarza świąt państwowych i kościelnych

14 października 2020 r. (środa)

 1 listopada 2020 r. (niedziela)

 11 listopada 2020r. (środa)

1 stycznia 2021 r. (piątek)

 6 stycznia 2021 r. (środa)

 3 maja 2021 r. (poniedziałek)

 3 czerwca 2021 r.(czwartek)


Dodatkowe dni wolne


 2 listopada 2020 r.

4 i 5 stycznia 2021 r.

4 maja do 6 maja - tylko dla liceum

25 maja 2021 r. (wtorek)

26 maja 2021 r. (środa)

27 maja 2021 r. (czwartek)

 4 czerwca 2021 r. (piątek)
Rady Pedagogiczne związane

z kompetencjami stanowiącymi

31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

8  września 2020 r.(wtorek)

16  listopada 2020 r. (poniedziałek)

18 grudnia 2020 r.  (piątek)

24 marca 2021 r. (środa)

13 maja 2021 r. (czwartek)

18  czerwca 2021 r. (piątek)

28 czerwca 2021 (poniedziałek)
Zebrania i konsultacje z rodzicami

 - zebranie  8  września 2020 r. godz. 17.00

 - konsultacje 21 października 2020 r. godz. 17.00

- zebranie - 16  listopada 2020 r.  godz. 17.00

- zebranie  7 stycznia 2021 r. godz. 17.00

- zebranie:24 marca 2021 r. godz. 17.00

 - zebranie 13 maja 2021 r. godz. 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2021