.    .
 
HISTORIA SZKOŁY

Zespół Szkół Społecznych TPZ  składa się ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego wraz z włączonymi od 1 września 2017 r. klasami Społecznego Gimnazjum oraz I Społecznej szkoły Podstawowej TPZ, w skład której wchodzą także oddziały przedszkolne.  

Szkoły te są jednymi z najstarszych placówek niepublicznych w Polsce, bowiem Społeczne Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1990 r., a Społeczne Gimnazjum od 2000 r.

Myślą przewodnią założycieli szkoły było zorganizowanie placówki oświatowej odmiennej od ówczesnych placówek edukacyjnych. Tym planom sprzyjała sytuacja społeczno – polityczna. Przez Polskę przetoczyła się wtedy fala zmian społeczno - politycznych dając możliwość realizacji nowych inicjatyw, które nie mieściły się w schematach utrwalonych od lat. Być może to spowodowało, ze szkoła założona przez grupę rodziców i nauczycieli  stała się szkołą społeczną a nie prywatną. Szkołą nastawioną nie na zysk, ale na wszechstronny rozwój uczniów.

Do inicjatorów powołania  szkoły społecznej należała grupa rodziców: Barbara Strzelecka, Sławomir Janiszewski, Piotr Widuliński, Magdalena Kulesza, Wiesława Wojciechowska, Liliana Granosik. Pomocy w trudnych zadaniach organizowania szkoły udzielili przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Zgierza z jego przewodniczącym Marianem Pieruniem na czele. W ten sposób organizacja społeczna, jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Zgierza stała się organem załozycielskim i prowadzącym dla szkoły. Jest to niewątpliwie ewenement na skalę kraju.
Podstawową trudnością był brak lokalu, o który zwrócono się do władz miasta i dyrektorów zgierskich szkół. Możliwości lokalowe uzyskano ostatecznie od ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, Grzegorza Szkody, w budynku przy ul. Sokołowskiej 2. 
Podjęte działania uwieńczone zostały sukcesem, jakim było otrzymanie w dniu 29 maja 1990 r., przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Dokonano pierwszego naboru do trzech klas o profilach: 
filologicznym, matematyczno – fizycznym, biologiczno - chemicznym. 
Pierwszy egzamin dojrzałości w 1994 r. był prawdziwym czasem próby - dla nauczycieli i dla uczniów. Zdało go 36 uczniów. Zdecydowana większość absolwentów przeszła następnie pomyślnie egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, a potem ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Akademii Medycznej, Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz innych. To potwierdziło słuszność wybranej drogi i od roku 1994,wychodząc naprzeciw potrzebie wszechstronnego przygotowania uczniów na wyższe uczelnie, wprowadzono profil ogólny i szeroką gamę zajęć fakultatywnych w klasie maturalnej. 
Od 1 września 2000 r. obok Społecznego Liceum funkcjonuje również Społeczne Gimnazjum TPZ - pierwsza i jedyna, jak dotąd, placówka tego typu w naszym mieście.

 Obiektywnym kryterium pracy szkoły są bardzo dobre oceny nadzoru pedagogicznego, który sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz fakt, że w 2004 r. w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez "Newsweek Polska", zatytułowanym "Szkoła z gwarancją na studia",Społeczne Liceum znalazło się wśród czterech innych liceów na pierwszym miejscu w Polsce  w kategorii małych szkół pod względem skuteczności w przygotowywaniu uczniów na wyższe uczelnie.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023