.    .
 
NAUCZYCIELE

 

                                        Rok szkolny 2022/2023

Leśniewicz Grzegorz


Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot

 

 

Barańska Anna

n. wspierający, logopedia

 

Czernek Anna

historia, geografia

  Gajewska Agnieszka biologia,przyroda

 

Gembka Ewa

muzyka

 

Goss Marta

język niemiecki

 

Grala Aleksandra

chemia

 

Jezierska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

 

Jagodzińska-Falk Renata

język polski

 

Komorowska Małgorzata

plastyka, pedagog

  Kowalska Agnieszka n. wspierający

 

Krupa Joanna

n. wspierajacy

 

Kruszyńska Anna

matematyka

  Krysztofiak Karolina matematyka

 

Leśniewicz Lidia

wiedza o społeczeństwie,
podstawy przedsiębiorczości,
historia i teraźniejszość

  Leśniewicz Grzegorz filozofia

 

Łasińska Katarzyna

tyflopedagog

 

Milczarek Mirosław

religia

  Mielczarek Dorota fizyka
  Machulska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, szachy, psycholog

 

Olczak Mariola

religia

  Palmowska Alicja geografia

 

Podciechowska Ewelina

edukacja wczesnoszkolna

 

Posselt Michał

wychowanie fizyczne


Szymańska Martyna

n. wspierający

 

Sędzicka Joanna

rewalidacja, n. wspierający

  Skolimowska-Maziarz Magdalena n. wspierajacy
Skiba Katarzyna n. wspierający

 

Sobińska Katarzyna

wychowanie fizyczne

 

Sobczyk Marta

język polski

 

Sobierajska Monika

matematyka

 

Szymańska Emilia

język angielski

 

Szymański Dariusz

technika, informatyka

 

Trojak-Wojtczak Iwona

język angielski

  Włodarczyk-Godlewska Monika język angielski

        

Zielewska Ewa edukacja dla bezpieczeństwa

 

Zajt – Nyczaj Małgorzata etyka, świetlica

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023