.    .
 
ŁÓDZKIE NEKROPOLIE – POMNIKI HISTORII, DZIEŁA SZTUKI I MIEJSCA POCHÓWKU

Łódzkie nekropolie - pomniki historii, dziela sztuki i miejsca pochówku

Pomysł i koncepcja projektu opracowana została przez nauczycieli historii i języka polskiego w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich, m.in. udział naszych uczniów w akcji Towarzystwa Przyjaciół Zgierza poświęconej ratowaniu zgierskich nekropolii oraz uwzględniając zasoby sepulkralne starych łódzkich nekropolii i ich ogromny walor edukacyjno– wychowawczy.
Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach połączonych z elementami warsztatów terenowych: na Cmentarz Żydowski wraz z Polem Gettowym przy ul. Brackiej i na Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi – nekropolię trójwyznaniową: katolików, prawosławnych i ewangelików. Zwiedzili także Dom Przedpogrzebowy, w którym dokładnie zapoznali się z rytuałami pogrzebowymi i znaczeniem żałoby w społeczności żydowskiej. 

 

Zajęcia terenowe prowadził przewodnik specjalizujący się w historii łódzkich cmentarzy. Uczniowie poznawali formy, symbole, ikonografię nagrobków różnych narodowości i wyznań oraz układ przestrzenny dwóch łódzkich nekropolii. Dowiedzieli się o sposobach ratowania zabytków min. o Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera”, stawiającej sobie za cel renowację zniszczonego arcydzieła architektury.

Nekropolie to miejsca o szczególnej atmosferze. Wykorzystanie ich walorów w procesie dydaktyczno - wychowawczym było pewnym wyzwaniem, ponieważ wiążą one osobiste uczucia i pamięć, a przez to w szerszym wymiarze teraźniejszość z przeszłością. Zabytkowe cmentarze łódzkie, jako unikalne w Europie, w sposób niezwykły opowiedziały o dziejach miasta, o życiu i losie jego mieszkańców. Uczniowie mieli okazję nie tylko poszerzyć wiedzę ale także doznać przeżyć estetycznych obcując z zbytkami i wysmakowanymi dziełami sztuki sepulkralnej, często do tej pory nie zauważanej, oraz przeżyć chwile autentycznej refleksji na przeszłością miasta i losami tych, którzy odeszli.

 

 


Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy mieli okazję zetknięcia się ze śladami kultury żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej w naszym regionie. Mogli zobaczyć, że Łódź XIX i początków XX w. była prawdziwym tyglem kultur. Młodzież zachwyciła się „innością” oglądanych miejsc. Było to dla wielu przeniesienie się w czasie. Liczba zadawanych pytań w trakcie projektu świadczyła o tym, że chcą zrozumieć symbolikę macew, rzeźb nagrobnych, motywów, epitafiów. Cmentarz dla wielu, po tym projekcie, stałsię także znakiem i tekstem kultury.

 
     
     
     
Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2022