.    .
 
ORŁY TEMIDY

Uczniowie naszej szkoły brali udział
w ciekawym projekcie edukcji obywatelsko - prawnej,
której elementem był udział
w symulacji procesu sądowego w oparciu
o akta fikcyjnej sprawy karnej.
Uczniowie wcieli się w rolę sędziów,
prokuratora, adwokata, oskarżonych,
pokrzywdzonych i świadków.
Przygotawali akt oskarżenia, mowy końcowe, wyrok.

Na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Zgierzu
obecny był sędzia zawodowy,
który wysoko ocenił merytoryczne i techniczne przygotowanie naszych uczniów.
Uczniowie mieli okazję poznać nie tylko
strony procesu, ich prawa  i obowiązki,
ale także zobaczyć jak w praktyce
wygląda praca sądu.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2022