NEWS Nowy semestr już tuż tuż! Zapisz się na nowe koła zainteresowań!

Rada Rodziców

Rodzice

Rada Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Izabela Witkowska

Klasa V

Przewodnicząca

Konrad Schroeder

Klasa IV

Wiceprzewodniczący

Martyna Sterczewska

Klasa I

Sylwia Dudek

klasa II

Aneta Kosiorek

klasa III

Małgorzata Kowalczyk

klasa VI

Vadzim Yakushau

klasa VIII