NEWS Nowy semestr już tuż tuż! Zapisz się na nowe koła zainteresowań!

Dokumenty

Lista dokumentów

Do Pobrania

Podanie o przyjęcie do placówki

Podanie o przyjęcie dziecka do placówki

Deklaracja w sprawie obiadów

Deklaracja uczęszczania dziecka na obiady szkolne

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumenty Szkoły

Szkoła Podstawowa

Statut Szkoły

Statut I społecznej szkoły podstawowej Towarzystwa przyjaciół Zgierza w Zgierzu (obowiązujący od 1 września 2019 r.)

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców i Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ w Zgierzu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ w Zgierzu

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program Wychowawczo-profilaktyczny I Społecznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu (na lata 2023-2024)

Programy nauczania

Programy Nauczania I SSP TPZ (2024/2025)

Zestaw podręczników

Wykaz Podręczników I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ (rok szkolny 2024/2025)