NEWS Nowy semestr już tuż tuż! Zapisz się na nowe koła zainteresowań!

Egzamin ósmoklasisty

ROK
0

O egzaminie

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Szczegółowy harmonogram dodany zostanie po jego opublikowaniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminu ósmoklasisty

Przebieg egraminu

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego , matematyki , języka obcego nowożytnego : angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin jest przeprowadzany

Przez trzy kolejne dni

01

PIERWSZEGO DNIA

02

DRUGIEGO DNIA

03

TRZECIEGO DNIA

W szkołach w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

HARMONOGRAM 2023

Egzamin

JĘZYK POLSKI

Termin główny

Termin dodatkowy

Egzamin

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Termin główny

Termin dodatkowy

Egzamin

MATEMATYKA

Termin główny

Termin dodatkowy