NEWS Nowy semestr już tuż tuż! Zapisz się na nowe koła zainteresowań!

Oferta edukacyjna

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza

Zespół Szkół Społecznych TPZ

Zespół Szkół Społecznych TPZ składa się ze I Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ. Szkoły te są jednymi z najstarszych placówek niepublicznych w Polsce, bowiem istnieją od 1990 roku.

Podjęte działania uwieńczone zostały sukcesem, jakim było otrzymanie w dniu 29 maja 1990 r., przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

ZSS TPZ
0

Szkoła

Założenia i kryteria

Myślą przewodnią założycieli szkoły było zorganizowanie placówki oświatowej odmiennej od ówczesnych placówek edukacyjnych. Być może to spowodowało, ze szkoła założona przez grupę rodziców i nauczycieli stała się szkołą społeczną a nie prywatną. Szkołą nastawioną nie na zysk, ale na wszechstronny rozwój uczniów.

Obiektywnym kryterium pracy szkoły są bardzo dobre oceny nadzoru pedagogicznego, który sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz fakt, że w 2004 r. w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez "Newsweek Polska", zatytułowanym "Szkoła z gwarancją na studia", Społeczne Liceum Ogólnokształcące znalazło się wśród czterech innych liceów na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii małych szkół pod względem skuteczności w przygotowywaniu uczniów na wyższe uczelnie.

Uczniowie

Zalety i plusy

01

NASZA SZKOŁA KŁADZIE DUŻY NACISK NA INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że klasy są mniej liczne a co za tym idzie kadra pedagogiczna może lepiej rozpoznać potrzeby ucznia.

UCZNIOWIE PRACUJĄ W MAŁYCH GRUPACH; JĘZYKOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH CZY KOŁACH ZAINTERESOWAŃ.

W pracy korzystamy z własnych autorskich programów, które bardzo często wychodzą daleko poza ramy ministerialnej podstawy programowej. Oferujemy także bogaty program zajęć dodatkowych.

02

03

MNIEJSZA LICZEBNOŚĆ KLAS ORAZ BARDZIEJ ROZBUDOWANE GODZINOWO ZAJĘCIA W SZKOLE

Układ taki sprawia, że uczniowie nie muszą już nadmiernie pracować po lekcjach. W czasie pobytu w szkole dzieci mogą realizować różnego typu projekty edukacyjne, a także uczestniczyć w różnych zajęciach.