NEWS Nowy semestr już tuż tuż! Zapisz się na nowe koła zainteresowań!

Świetlica

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza

Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Do realizacji zadań świetlica ma przypisane sale lekcyjne: dla świetlicy porannej sale klas I i III, dla świetlicy popołudniowej sale klas I i III. W swojej działalności świetlica realizuje cele i zadania szkoły zawarte w Statucie I Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań ujętych w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

Nauczyciele świetlicy

Skiba Katarzyna
Zajt - Nyczaj Małgorzata

Świetlica Szkolna

CELE I ZADANIA

01

Cele

02

Zadania

Świetlica Szkolna

OBOWIĄZKI I PRAWA ​

Zadania

NAUCZYCIELI

Obowiązki i Prawa

RODZICÓW

Obowiązki i Prawa

UCZNIÓW

MANY SPORTS

Duis tempor id nul

ONLINE CLASS

Duis tempor id nul

INCL. BOOKS

Duis tempor id nul

CERTIFICATIONS

Duis tempor id nul