Historia placówki

Awesome Image
Awesome Image

Zespół Szkół Społecznych

Myślą przewodnią założycieli szkoły było zorganizowanie placówki oświatowej odmiennej od ówczesnych placówek edukacyjnych. Tym planom sprzyjała sytuacja społeczno – polityczna. Przez Polskę przetoczyła się wtedy fala zmian społeczno - politycznych dając możliwość realizacji nowych inicjatyw, które nie mieściły się w schematach utrwalonych od lat. Być może to spowodowało, ze szkoła założona przez grupę rodziców i nauczycieli stała się szkołą społeczną a nie prywatną. Szkołą nastawioną nie na zysk, ale na wszechstronny rozwój uczniów.

Do inicjatorów powołania szkoły społecznej należała grupa rodziców: Barbara Strzelecka, Sławomir Janiszewski, Piotr Widuliński, Magdalena Kulesza, Wiesława Wojciechowska, Liliana Granosik. Pomocy w trudnych zadaniach organizowania szkoły udzielili przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Zgierza z jego przewodniczącym Marianem Pieruniem na czele. W ten sposób organizacja społeczna, jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Zgierza stała się organem założycielskim i prowadzącym dla szkoły. Jest to niewątpliwie ewenement na skalę kraju.

Podstawową trudnością był brak lokalu, o który zwrócono się do władz miasta i dyrektorów zgierskich szkół. Możliwości lokalowe uzyskano ostatecznie od ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, Grzegorza Szkody, w budynku przy ul. Sokołowskiej 2. Podjęte działania uwieńczone zostały sukcesem, jakim było otrzymanie w dniu 29 maja 1990 r., przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Kalendarium

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

1990

Szkoły te są jednymi z najstarszych placówek niepublicznych w Polsce, bowiem Społeczne Liceum Ogólnokształcące TPZ istnieje od 1990 r., a Społeczne Gimnazjum TPZ istniało od 2000 do 2017 r.

2004

Obiektywnym kryterium pracy szkoły są bardzo dobre oceny nadzoru pedagogicznego, który sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz fakt, że w 2004 r. w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez “Newsweek Polska”, zatytułowanym “Szkoła z gwarancją na studia”, Społeczne Liceum Ogólnokształcące TPZ znalazło się wśród czterech innych liceów na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii małych szkół pod względem skuteczności w przygotowywaniu uczniów na wyższe uczelnie.

1994

Dokonano pierwszego naboru do trzech klas o profilach: filologicznym, matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym. Pierwszy egzamin dojrzałości w 1994 r. był prawdziwym czasem próby – dla nauczycieli i dla uczniów. Zdało go 36 uczniów. Zdecydowana większość absolwentów przeszła następnie pomyślnie egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, a potem ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Akademii Medycznej, Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz innych. To potwierdziło słuszność wybranej drogi i od roku 1994, wychodząc naprzeciw potrzebie wszechstronnego przygotowania uczniów na wyższe uczelnie, wprowadzono profil ogólny i szeroką gamę zajęć fakultatywnych w klasie maturalnej.

2017

Zespół Szkół Społecznych TPZ składa się ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  oraz I Społecznej Szkoły Podstawowej.

2000

Od 1 września 2000 r. do ostatniej reformy oświaty – obok Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ funkcjonowało również Społeczne Gimnazjum TPZ.

Nasza szkoła w datach

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

1990

Szkoły te są jednymi z najstarszych placówek niepublicznych w Polsce, bowiem Społeczne Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1990 r., a Społeczne Gimnazjum od 2000 r.

1994

Dokonano pierwszego naboru do trzech klas o profilach: filologicznym, matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym. Pierwszy egzamin dojrzałości w 1994 r. był prawdziwym czasem próby – dla nauczycieli i dla uczniów. Zdało go 36 uczniów. Zdecydowana większość absolwentów przeszła następnie pomyślnie egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, a potem ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Akademii Medycznej, Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz innych. To potwierdziło słuszność wybranej drogi i od roku 1994, wychodząc naprzeciw potrzebie wszechstronnego przygotowania uczniów na wyższe uczelnie, wprowadzono profil ogólny i szeroką gamę zajęć fakultatywnych w klasie maturalnej.

2000

Od 1 września 2000 r. obok Społecznego Liceum funkcjonuje również Społeczne Gimnazjum TPZ – pierwsza i jedyna, jak dotąd, placówka tego typu w naszym mieście.

2004

Obiektywnym kryterium pracy szkoły są bardzo dobre oceny nadzoru pedagogicznego, który sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz fakt, że w 2004 r. w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym przez “Newsweek Polska”, zatytułowanym “Szkoła z gwarancją na studia”,Społeczne Liceum znalazło się wśród czterech innych liceów na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii małych szkół pod względem skuteczności w przygotowywaniu uczniów na wyższe uczelnie.

2017

Zespół Szkół Społecznych TPZ składa się ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego wraz z włączonymi od 1 września 2017 r. klasami Społecznego Gimnazjum oraz I Społecznej szkoły Podstawowej TPZ, w skład której wchodzą także oddziały przedszkolne.

Choose Layout
Main Color Scheme